อุทธรณ์

แอปพลิเคชันถูกปฏิเสธ?

งงว่าทำไมคุณถึงถูกปฏิเสธหลังจากอยู่สิงคโปร์มาระยะหนึ่ง? รู้สึกหงุดหงิด? รู้สึกผิดหวัง? เราอยู่ที่นี่เพื่อแนะนำคุณตลอดกระบวนการ ที่ Singapore Top Immigration เราให้ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาที่สุด ปรึกษาที่ปรึกษาด้านการย้ายถิ่นฐานที่เป็นมิตรของเราวันนี้

นี่คือจดหมายปฏิเสธทั่วไปในสิงคโปร์

Don’t worry, at Singapore Top Immigration we have a team of professional specialists to assist you

Rejected Applications will not be given a reason by ICA, our team will analyse your rejection letter and submit an appeal on your rejection. And to ensure that your next application will stand a higher chance on the approval.

Template I

Thank you for your interest in Singapore Permanent Residence (SPR). Each SPR application is carefully assessed and considered on its own merits under prevailing guidelines.

2 Having carefully considered your application with supporting documents, we regret that your application is not successful. Nevertheless, you can continue to reside here on your valid long term visit pass.

3 If you require further assistance, you may call ICA at 6391 6097.

Template II

Thank you for your interest in Singapore Permanent Residence (SPR). All SPR applications are assessed holistically under the prevailing criteria, including economic contribution, education qualifications and integration with Singapore society among other things.

2 We have considered your application, including supporting documents. We regret to inform you that your application is not successful.

Template III

Thank you for your interest in Singapore Permanent Residence (SPR). All SPR applications are assessed holistically under the prevailing criteria, including economic contribution, education qualifications and integration with Singapore society among other things.

2 We have considered your application, including supporting documents. We regret to inform you that your application is not successful.

3 Nevertheless, you and your family can continue to reside here on your respective valid passes.

Template IV

I refer to your application for permanent residence.

2 After careful assessment, we regret to inform you that your application is not successful. Nevertheless, you can continue to work and reside here on your valid Work Pass.

Check Your PR Eligibility